Menu Sluiten

Wij doen elke dag ons uiterste best om leerzame en leuke trainingen en coachingstrajecten te verzorgen. Mocht het zo zijn dat u een training heeft aangekocht en mocht u onverhoopt van de training willen afzien dan kunt u dat per telefoon aan ons melden.

Afmeldingen/ Annuleren regels:
Aangezien wij vaak met wachtlijsten werken bij onze trainingen willen we u vragen minstens 14 dagen voor aanvang van de training te annuleren. Zodoende hebben andere deelnemers op de wachtlijst ook kans op een plek in de groep.

Bij Annuleren
Minstens 14 dagen voor aanvang: 100% Restitutie
14 tot 7 dagen voor aanvang: 50% Restitutie
Korter dan 7 dagen voor aanvang: Geen Restitutie

Wij gaan uit van uw begrip. Uiteraard kunnen er altijd omstandigheden zijn die bovenstaand niet rechtvaardigen en nodigen u daarom uit ons altijd te berichten om een passende oplossing te zoeken.