Tarieven

Transparantie

Wij begrijpen dat u nieuwsgierig bent naar onze tarieven. Helaas is onze dienstverlening nog steeds niet vergoed door de zorgverzekeringen in Nederland en zijn de gemeenten ook gebonden, waardoor er lange wachtlijsten ontstaan. Omdat u het beste wilt voor uw kind en daarvoor de moeite hebt genomen om onze website te bezoeken, vinden wij het belangrijk dat wij transparantie tonen over de te maken kosten. Ook begrijpen wij heel goed dat dit een forse investering kan zijn die impact heeft op het gezin. Wij weten dat de stap heel groot kan zijn. Daarom is bij De Stuiterbal Kindercoaching maatwerk altijd mogelijk. Maak uw zorgen en wensen kenbaar, dan zoeken wij samen een passende oplossing. Onze zaak is het welzijn en welbevinden van uw kind!

ALL IN

EUR 69,-  per sessie

 

vanaf EUR 276,- per traject

Traject

Een 'gebruikelijk' traject neemt vaak 4 tot 8 sessies van 60 tot 75 minuten in beslag die in overleg wekelijks of twee-wekelijks plaatsvinden op een nader te bepalen locatie (afhankelijk van de hulpvraag). Wij hanteren een sessie tarief all in (inclusief gebruik materialen, evt. werkboeken, verslaglegging, voorbereiding, intake, etc) van EUR 69,- per sessie inclusief BTW. Eventueel te maken reiskosten worden doorbelast aan EUR 0,35 per kilometer, dit wordt in de offerte vooraf gespecificeerd. Wij rekenen geen bijkomende kosten voor zogenaamde verborgen werkzaamheden als verslaglegging, telefonisch overleg, etc. Voor u als ouder is een traject misschien wel spannender dan voor uw kind, om ook u te ondersteunen gedurende deze periode bieden wij u de mogelijkheid om indien nodig (frequent) contact te hebben via telefoon, whatsapp of email. Uiteraard geheel inclusief, zelfs tot 4 weken na het einde van het traject. Uiteraard sluiten we een traject af met een beknopt verslag wat u als ouder de handvatten geeft om verder te gaan.

90 Minuten!

EUR 85,-

Losse Sessies

Mocht u behoefte hebben aan een losse sessie, waarin uw bepaalde zaken wilt bespreken zonder verder een traject te starten dan hanteren wij een tarief van EUR 85,- per sessie inclusief BTW. Deze sessie neemt ongeveer 90 minuten in beslag. Mocht deze sessie leiden tot een traject dan zien wij deze sessie als intake en trekken we deze kosten af van het totaalbedrag van het traject.

30 Minuten

EUR 25,- 

Talent whisperer

Ook bieden wij Kinder Talenten gesprekken aan. Deze unieke gesprekken duren doorgaans 30 minuten en gaan in op het ontdekken van de talenten van uw kind. Dit doen wij onder het merk KinderTalentenFluisteraar en zijn hiervoor als enige in Zeeland gecertificeerd. We rekenen EUR 25,- per gesprek inclusief BTW excl. eventueel te maken reiskosten.

Sponsoring

4 GRATIS Groepsgesprekken per jaar

Groepsgesprekken

Omdat wij begaan zijn met de ontwikkeling van uw kind sponseren wij per jaar 4 KinderTalenten gesprekken in groepsverband. Bijvoorbeeld op de sportclub, in de klas, in de bibliotheek, of elders. In korte, 10 minuten-, gesprekjes ontdekken we samen het talent van het kind en krijgen ze een beknopte persoonlijke kaart mee naar huis waaraan ze een positieve herinning koppelen.

Naschoolse activiteiten

Vanaf EUR 15,- p.p. 

Zie onze kalender…

Verder bieden wij, vaak in samenwerking met onze partners, naschoolse- en losse activiteiten aan. Klik hier voor deze activiteiten en bijbehorende kosten.

Maatwerk

Stuur ons een email!

Instellingen, Scholen, NGO’s, Onderneming?

Bent u een instelling, onderneming, NGO, Gemeente, School of elders betrokken bij het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en heeft u interesse in deze naschoolse activiteiten of maatwerk? Dan vragen wij u vriendelijk contact met ons op te nemen om de mogelijkheden te bespreken. Wij werken op dit moment aan onze brochure voor het schooljaar 2021-2022, stuur ons een email op info@destuiterbal.com wanneer u onze brochure wenst te ontvangen.